Druki wniosków w pilotażowym programie Aktywny Samorząd w 2023 roku- Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową