Instytucje współpracujące i wspierające

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca 2 Stopnia
  • Regionalne Centrum Polityki Społecznej
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poddębicach
  • Starostwo Powiatowe w Poddębicach
  • Urząd Miasta i Gminy w Poddębicach