„Rodzina pod parasolem”

Projekt pt. „Rodzina pod parasolem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.