Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

godziny urzędowania: 8:00 – 16:00

Telefon/fax: 043 678-40-40

kom. 605 909 433

kom. 661 939 433

E-mail: pcpr@poddebicki.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Nadawczej ePUAP: PCPR_PODDEBICE

http://www.pcprpoddebice.pl

Numery wewnętrzne:

Dyrektor wew. 14

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki
w godz. 12.00 – 15.00.
W razie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje osoba przez niego upoważniona.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, pomoc instytucjonalna wew. 13

Księgowość wew. 15

Piecza zastępcza wew. 11

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wew. 12

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wew. 16

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ilona Kubis-Kałucka-dyrektor

e-mail: ikubis.pcpr@poddebicki.eu

Anna Krzesłowska- główny księgowy

e-mail: akrzeslowska.pcpr@poddebicki.eu

Karina Olas– podinspektor ds. kadrowo-finansowych

e-mail: kolas.pcpr@poddebicki.eu

Danuta Frątczak   
Pracownik socjalny

dfratczak.pcpr@poddebicki.eu

Jolanta Kałużna 
Starszy specjalista pracy socjalnej

jkaluzna.pcpr@poddebicki.eu

Justyna Cyrek-Grzelak
Pracownik socjalny

jcyrek.pcpr@poddebicki.eu

Agata Jaśkiewicz
Pracownik socjalny

ajaskiewicz.pcpr@poddebicki.eu

 

Alicja Klimczak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

aklimczak.pcpr@poddebicki.eu

 

Katarzyna Matusiak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

kmatusiak.pcpr@poddebicki.eu

Dorota Adamiak
Inspektor

dadamiak.pcpr@poddebicki.eu

Dariusz Forysiak
Kierowca

Rzecznik Praw Obywatelskich

infolinia: 800 676 676