Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

godziny urzędowania: 8:00 – 16:00

Telefon/fax: 043 678-40-40

kom. 605 909 433

kom. 661 939 433

E-mail: pcpr@poddebicki.pl

http://www.pcprpoddebice.pl

Numery wewnętrzne:

Dyrektor wew. 14

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki
w godz. 12.00 – 15.00.
W razie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje osoba przez niego upoważniona.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, pomoc instytucjonalna wew. 13

Księgowość wew. 15

Piecza zastępcza wew. 11

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wew. 12

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wew. 16

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ilona Kubis-Kałucka-dyrektor
Anna Krzesłowska-
główny księgowy
Sylwia Fraszczyńska
inspektor ds.kadrowo-finansowych
Danuta Frątczak   
Pracownik socjalny

 

Jolanta Kałużna 
Starszy specjalista pracy socjalnej

Justyna Cyrek-Grzelak
specjalista pracy z rodziną

Katarzyna Matusiak
Konsultant ds. pomocy instytucjonalnej

  Alicja Klimczak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

Barbara Bujalska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dorota Adamiak
Starszy referent

Dariusz Forysiak
Kierowca

Rzecznik Praw Obywatelskich

infolinia: 800 676 676