Harmonogram wsparcia- X i XI Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych realizowane w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego

X Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

-grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

warsztaty odbywają się w dniu 26.11.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30

XI Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

-grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

warsztaty odbywają się w dniu 10.12.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30