Uwaga! Nabór wniosków do 30.11.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż z dniem 30 listopada 2022 roku upływa termin składania wniosków, do realizacji w 2023 roku, o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

– organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki dla osób niepełnosprawnych;

– zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w PCPR w Poddębicach, ul. Łęczycka 28 pokój nr 1.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 678 40 40 wew. 12.