Informacja dotycząca zajęć w ramach projektu Rozwiń skrzydła

Projekt pt. „Rozwiń Skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla poddziałania IX.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Z uwagi na podjęte środki ostrożności dotyczące ograniczenia zarażenia wirusem zostały odwołane zajęcia BOCCIA w dniach 12 i 26 marca oraz wyjazd „Radzenie sobie ze stresem”, który miał odbyć się w dniach 20-22 marca.

Koordynator projektu

Paulina Gortat-Gapińska