KOMUNIKAT

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o zdrowie petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach prosimy o ograniczenie wizyt w jednostce, jednocześnie zachęcając do korzystania z możliwości kontaktu telefonicznego z pracownikami jednostki. Wszystkim korzystającym ze wsparcia w ramach środków PFRON przypominamy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem systemu SOW.