Komunikat dot.pracy jednostki

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W PODDĘBICACH

z dnia 16 marca 2020 r.

            Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), w celu zapewnienia maksymalnej ochrony pracowników oraz wszystkich Interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ogłaszam, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od 16 marca (poniedziałek) do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach nie przyjmuje Interesantów
z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie pod numerem telefonu: 43 678 40 40 lub kom. 661 939 433 lub mailowo: pcpr@poddebicki.pl

2. Przyjmowanie korespondencji odbywać się będzie tylko na parterze budynku, przy wejściu głównym od ul. Łęczyckiej poprzez jej wrzucenie do wystawionej urny, drogą pocztową, profilem zaufanym e-PUAP, poprzez system SOW lub na adres mail: pcpr@poddebicki.pl.

§ 2. W sytuacji potrzeby wsparcia psychologicznego prosimy o kontakt telefoniczny z psychologiem od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-20.00 pod numerem telefonu: 602 114 536.

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Poddębicach

                   (-)

       Ilona Kubis-Kałucka