Zostań rodzicem zastępczym

Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszej instytucji, którzy w rozmowie bezpośredniej przybliżą tematykę rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawią wymagania ustawowe, procedurę i udzielą wszelkich informacji dotyczących pieczy zastępczej.

Zapraszamy.