Program korekcyjno-edukacyjny „Szansa”

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż prowadzi nabór kandydatów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowanie  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosowali bądź stosują przemoc wobec swoich bliskich. Zajęcia odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych. Udział w programie i konsultacje są bezpłatne.

Celem programu korekcyjno – edukacyjnego jest m.in.:

  • powstrzymywanie stosowania przemocy,
  • zmiana zachowań przemocowych na konstruktywne z poszanowaniem praw i uczuć innych,
  • uzyskanie informacji i umiejętności rozpoznawania mechanizmów podtrzymujących zachowania przemocowe,
  • nabycie umiejętności wychowawczych w relacji z dzieckiem bez użycia przemocy,
  • uzyskanie informacji o możliwości korzystania z działań pomocowych, interwencyjnych, prawnych, psychologicznych itd.,
  • opracowanie własnego planu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożonych użycia przemocy.

Chętne osoby zapraszamy  do udziału w programie a instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy do współpracy.

Planowany termin realizacji programu: od kwietnia 2019 r. do września 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przy ulicy Łęczyckiej 28, 99-200 Poddębice pokój 7 lub telefonicznie (043) 678-40-40 wew. 13 lub kom. 605-909-433.

Wszelkie informacje dotyczące programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.