O projekcie

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach realizuje projekt „Rozwiń skrzydła” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Przez cały okres trwania projektu, tj. od 1 września 2018 roku do 31 lipca 2020 roku, realizowany jest szereg zadań, mających na celu rozwinięcie kompetencji społecznych i zawodowych biorących w nim udział osób.

Każdy z uczestników ma możliwość obrania własnej ścieżki, zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami.

Projekt „Rozwiń skrzydła” umożliwia rozwój zarówno osobisty, jak  i zawodowy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie, rozwija kompetencje interpersonalne.

Po konsultacjach z doradcą zawodowym, uczestnicy uzyskają możliwość udziału  w szkoleniach zawodowych i odbycia związanego z nimi stażu.   Szkolenia i staże rozpoczną się w marcu 2019 roku. W ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych realizowany będzie również kurs języka angielskiego oraz prawa jazdy, tak potrzebnego nie tylko w życiu codziennym, ale i zawodowym.

Równolegle z aktywizacją zawodową funkcjonuje również aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, przebywającej w Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Przez cały okres trwania projektu realizowany jest blok socjoterapeutyczny, obejmujący zajęcia stacjonarne oraz wyjazdowe.

            Mając na uwadze potrzeby integracji oraz akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych, w najbliższym czasie odbędzie się również wyjazdowy warsztat pt. Radzenie sobie ze stresem.

Ponadto osoby niepełnosprawne aktywnie spędzają czas, uczestnicząc w treningach gry w Boccię, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

W rozwiązywaniu doraźnych problemów pomocne są indywidualne konsultacje z psychologiem oraz radcą prawnym, pozostającymi do dyspozycji przez cały okres realizacji zadań projektowych.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż do wyżej wymienionego projektu zrekrutowanych zostanie  kolejne 15 osób niepełnosprawnych, posiadających aktualnie orzeczenie o  niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Formularze rekrutacyjne można pobierać w biurze projektu  w godzinach 8.00-16.00.Wszelkich informacji dotyczących projektu „ Rozwiń skrzydła” udzielają Koordynator – Pani Justyna Frontczak oraz Pani Alicja Malewska,w biurze projektu tj. siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, w pokoju nr 4.