PCPR w Poddębicach – kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

godziny urzędowania: 8:00 – 16:00

Telefon/fax: 043 678-40-40

kom. 605 909 433

kom. 661 939 433

E-mail: pcpr@poddebicki.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Nadawczej  ePUAP: PCPR_PODDEBICE

http://www.pcprpoddebice.pl

Numery wewnętrzne:

Dyrektor wew. 14

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wew. 13

Księgowość wew. 15

Piecza zastępcza wew. 11

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wew. 12

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wew. 16

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ilona Kubis-Kałucka
Dyrektor

e-mail: ikubis.pcpr@poddebicki.eu

Anna Krzesłowska
Główny księgowy

e-mail: akrzeslowska.pcpr@poddebicki.eu

Karina Olas
Podinspektor ds.kadrowo-finansowych

e-mail: kolas.pcpr@poddebicki.eu

Danuta Frątczak
Pracownik socjalny

drfatczak.pcpr@poddebicki.eu

Jolanta Kałużna
Starszy specjalista pracy socjalnej

jkaluzna.pcpr@poddebicki.eu

Katarzyna Matusiak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

kmatusiak.pcpr@poddebicki.eu

Alicja Klimczak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

aklimczak.pcpr@poddebicki.eu

Agata Jaśkiewicz
Pracownik socjalny

ajaskiewicz.pcpr@poddebicki.eu

Dorota Adamiak
Inspektor

dadamiak.pcpr@poddebicki.eu

Justyna Cyrek-Grzelak
Pracownik socjalny

jcyrek.pcpr@poddebicki.eu

Dariusz Forysiak
Kierowca