PCPR w Poddębicach – kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

godziny urzędowania: 8:00 – 16:00

Telefon/fax: 043 678-40-40

kom. 605 909 433

kom. 661 939 433

E-mail: pcpr@poddebicki.pl

http://www.pcprpoddebice.pl

Numery wewnętrzne:

Dyrektor wew. 14

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wew. 13

Księgowość wew. 15

Piecza zastępcza wew. 11

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wew. 12

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wew. 16

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ilona Kubis-Kałucka
Dyrektor

Anna Krzesłowska
Główny księgowy

Karina Olas
Podinspektor ds.kadrowo-finansowych

Danuta Frątczak
Pracownik socjalny

Jolanta Kałużna
Starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Matusiak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Alicja Klimczak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Agata Jaśkiewicz
Pracownik socjalny

Dorota Adamiak
Starszy referent

Justyna Cyrek-Grzelak
Specjalista pracy z rodziną

Dariusz Forysiak
Kierowca