Zapytanie o cenę – „Trening skutecznego rodzica”

Poddębice dnia 05.07.2017 r.

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Poddębicach – w związku z realizacją projektu pt. „Rodzina pod parasolem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowej na zatrudnienie trenera do przeprowadzenia zajęć pt. „Trening skutecznego rodzica”, dla 20 rodziców pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Osoba do prowadzenia zajęć powinna spełnić następujące kryteria:

  1. Posiadać odpowiednie wyższe wykształcenie.
  2. Posiadać doświadczenie, wiedzę i umiejętności do prowadzenia warsztatu o podanej tematyce.
  3. Posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu.

Szczegóły zamówienia:

  1. Termin zajęć 24-27.07. 2017 r.
  2. Miejsce zajęć: miasto Poddębice (salę zapewnia organizator).
  3. Trener zapewnie materiały dla uczestników niezbędne do prowadzenia zajęć.

Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2017 r do godziny 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach pokój nr 2 lub droga email na adres pcpr@poddebicki.pl

Osoba do kontaktu Justyna Frontczak Tel. 693425222