Zapytanie o cenę – terapeuta

Poddębice dnia 12.07.2017 r.

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Poddębicach – w związku z realizacją projektu pt. „Rodzina pod parasolem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie terapeuty do prowadzenia grupowych spotkań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży podczas wyjazdu socjoterapeutycznego

Osoba do prowadzenia zajęć powinna spełnić następujące kryteria:

  1. Posiadać odpowiednie wyższe wykształcenie.
  2. Posiadać doświadczenie, wiedzę i umiejętności do prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży.
  3. Posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu.

Szczegóły zamówienia:

  1. Termin wyjazdu 07.2017 r. – 13.08.2017 r.
  2. Od terapeuty wymagana jest dyspozycyjność 5 godzin dziennie w tym 3 godz. terapia grupowa oraz 2 godziny indywidualna
  3. Miejsce wyjazdu: miejscowość Księże Młyny, Ośrodek wypoczynkowy Vantur

Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2017 r. do godziny 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach pokój nr 2 lub droga email na adres pcpr@poddebicki.pl

Osoba do kontaktu: Justyna Frontczak Tel. 693425222