Zaproszenie do ogólnopolskiego badania dotyczącego potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Logo PFRON

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje ogólnopolski projekt badawczy dotyczący potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dzięki tym badaniom dostarczone zostaną również rekomendacje w zakresie możliwego wsparcia przez PFRON osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu ich potrzeb.

Przeprowadzenie badania ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pozyskane dzięki badaniu informacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia do ich rzeczywistych potrzeb, co jest istotne w obliczu planowanych zmian w systemie pomocy dla osób
z niepełnosprawnościami.

Badanie realizowane jest na terenie całej Polski. W ramach badania wykonywane są indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe (badanie jakościowe), a także wywiady ankietowe (badanie ilościowe) z osobami z różnymi typami niepełnosprawności.

Poniższy formularz umożliwiam uczestnikom uzyskanie informacji na temat tego w jaki sposób będą mogli wziąć udział w badaniu.

Link do formularza:

https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=858471&token=OzN0021

Wszelkich informacji dotyczących organizacyjnej strony badania udzielają przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. oraz Agencji Badawczej Fast Solutions (Grupa WW Sp. z o.o.).

W zakresie kontaktu z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością:

  • Natalia Pizło, tel. 789 362 649, e-mail: n.pizlo@fastsolutions.com.pl

W zakresie badań ankietowych:

  • Damian Nalepa, tel. 536 873 481, e-mail: d.nalepa@fastsolutions.pl

W zakresie badań jakościowych:

  • Dr Marcin Pierzchała, tel. 609 409 209, e-mail: m.pierzchala@instytut-ipc.pl
  • Jarosław Sawicki, tel. 792 767 400, e-mail j.sawicki@instytut-ipc.pl

W razie potrzeby zweryfikowania informacji odnośnie badania możliwy jest kontakt z przedstawicielem ze strony Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.