Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie zaprasza do zapoznania z ofertą

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie zaprasza do zapoznania z ofertą działania.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy to Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością- zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji. Usługi świadczone przez Dom są nieodpłatne. Dom zapewnia uczestnikom transport z miejsca zamieszkania i powrót do domu po skończonych zajęciach. Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje ciekawe zajęcia, miło spędzony czas, wsparcie psychologiczne, pomoc w sprawach codziennych i urzędowych. Pobyt uatrakcyjniony jest wydarzeniami okolicznościowymi i wyjazdami zgodnymi z zainteresowaniami Uczestników.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
516-669-750; 506-912-463 lub w siedzibie Domu ul. Wspólna 4, Pęczniew.