W rodzinie siła!!!

Informujemy, iż w ramach konkursu pn. SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024 organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Powiat Poddębicki otrzymał dotację celową na realizację zadania „W rodzinie siła” w kwocie 29 200,00 zł.

   W ramach zadania zorganizowane zostanie szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu, przygotowany zostanie spot internetowy promujący rodzicielstwo zastępcze, opracowane zostaną poradniki zawierające informacje dotyczące prawidłowych metod wychowawczych, zorganizowane zostanie szkolenie dotyczące sposobów radzenia sobie z opozycyjno – buntowniczymi zachowaniami dzieci.  Ponadto w ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty kompetencji rodzicielskich dla osób mających trudności z prawidłowym wywiązywaniem się z obowiązków rodzicielskich.

  Realizacja wszystkich zadań będzie w całości finansowana ze środków otrzymanych  w ramach dotacji, a bezpośrednim realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.