PCPR laureatem konkursu „Zrozumieć Dziecko-lokalnie 2023”

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zostało jednym z 15 laureatów w ogólnopolskim konkursie „Zrozumieć Dziecko-lokalnie 2023” organizowanym przez Fundację Ernst & Young z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym w ramach konkursu w pierwszym półroczu 2024 roku zostanie zorganizowane jednodniowe szkolenie dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego, mające na celu podniesienie ich kompetencji, pogłębienie wiedzy, wzrost ich świadomości oraz uzyskanie nowych umiejętności.

Szkolenie pn.: „FAS i zaburzenia ze spectrum FASD” zostanie przeprowadzone przez panią Agnieszkę Hartung- terapeutę, pedagoga specjalnego-  trenera rekomendowanego przez Fundację Ernst & Young. Całkowity koszt wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenie zostanie sfinansowany przez Fundację.