Świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego

Informujemy, o Ogłoszeniu dotyczącym zatrudnienia psychologa na: Świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych będących uczestnikami projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” – III postępowanie. Poniżej link do Ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138622?sekcja=ogloszenie