Informacja o rekrutacji do projektu „Mama w pracy!”

Niepowtarzalna okazja do objęcia maluszka opieką przez nianię!

Zapraszamy Mamy dzieci do lat 3!

Projekt skierowany do Mam zamieszkujących obszar powiatu poddębickiego, pracujących, w tym pozostających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich.

Mechanizm wsparcia Mam:

– opieka nad maluszkiem na podstawie umowy uaktywniającej między mamą a nianią,

– forma pomocy: zwrot kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie dowodów zapłaty wynagrodzenia i pochodnych. Wsparcie do 6 miesięcy.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły od 7 grudnia do 21 grudnia 2022 r. na podstawie formularza dostępnego na stronie www.pcprpoddebice.pl oraz w biurze projektu: ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice.

Szczegółowych informacji udzielają:

Specjalista ds. rekrutacji: Monika Mazur tel. 509 447 072

Koordynator projektu: Paulina Gortat-Gapińska tel. 513 540 940

Projekt pn. „Mama w pracy!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.