UWAGA! ZMIANA w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mama wraca do pracy!”


Od 20 grudnia przyjmujemy także zgłoszenia Mam, które wróciły do pracy od 1 czerwca 2021 roku.
Oznacza to, że mogą w dalszym ciągu zgłaszać się Mamy, które skrócą urlop rodzicielski i wrócą od 1go stycznia 2022 r. do pracy, ale także Mamy, które wróciły po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i pracują już od 1 czerwca 2021 r.
Zaktualizowane formularze dostępne na stronie pcprpoddebice.pl