Rekrutacja do projektu Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego

Jeśli jesteś mieszkańcem Powiatu Poddębickiego, masz ukończone 18 lat i potrzebujesz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub jesteś opiekunem osoby potrzebującej takiego wsparcia, zgłoś się do Projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego”. Projekt jest również skierowany do rodziców zastępczych i dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.