Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Informujemy, iż rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracował nowa publikację „Osobisty plan awaryjny”, poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą wraz z użytecznymi danymi teleadresowymi. Powyższy poradnik jest dostępny na stronie internetowej Biura rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii