Informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

  Gdzie i jaką pomoc możesz uzyskać?

1)  (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Poddębicach
     ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice
     tel.: (43) 678-40-40, w. 103;
     e-mail: pcpr@poddebicki.pl
    adres strony: www.pcprpoddebice.pl

Ośrodek działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zakres usług:

 • udzielanie emocjonalnego wsparcia
 • udzielanie porad i konsultacji osobom poszkodowanym
 • poradnictwo psychologiczne (możliwość konsultacji telefonicznych)

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, telefoniczne konsultacje psychologiczne w godzinach 15.00 – 20.00 pod numerem telefonu: 602 114 536

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach wprowadziła dyżury telefoniczne dla osób potrzebujących wsparcia w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov19, w tym dla osób doświadczających przemocy domowej.

Harmonogram dyżurów wraz z numerami telefonów dostępny na stronie: www.ppppoddebice.pl

3) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
    ul. Szczotkarska 48 a, 01-382 Warszawa
    tel.: (022) 666 10 36
    fax: (022) 666 10 35
    e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
    adres strony: www.niebieskalinia.info lub www.niebieskalinia.pl 

numer infolinii 800 12 00 02  ( poniedziałek-sobota w godzinach 8-22; niedziele i święta w godzinach 8-16)

4)   Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
      
ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice

DYŻURNY JEDNOSTKI
tel.: 47 845-22-11  fax: 047 845-22-05
Numer alarmowy – 112

5)   Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol”

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.
  Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.
   W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na stronie  www.twojparasol.com 

6)  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach
    
ul. Łódzka 17, 99-200 Poddębice
     tel.: 43 678 47 88;
     e-mail:
mgops@mgops.poddebice.pl

Zakres usług:

 • monitorowanie sytuacji rodzinnej
 • praca socjalna
 • pomoc merytoryczna
 • współpraca międzyinstytucjonalna w ramach procedury,,Niebieskiej Karty”

7) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie
    ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów
    tel.: 63 288-80-26,
    e-mail: mgops@uniejow.pl

Zakres usług:

 • praca socjalna
 • monitoring sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy  w rodzinie
 • prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty

8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dalikowie
     Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików
     tel.: 43 678 01 83,
     e-mail: gopsdalikow@wp.pl

Zakres usług:

 • prowadzenie procedury,,Niebieskiej Karty”
 • praca socjalna
 • monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy
 • poradnictwo prawne
 • rozmowy indywidualne ze sprawcą, mające na celu zmotywowanie do dokonania zmian w zachowaniu

9)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pęczniewie
         ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
         tel.: 43 678 15 12,
         e-mail: gopspeczniew@op.pl

Zakres usług:

 • prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”
 • praca socjalna
 • poradnictwo specjalistyczne

 10)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wartkowicach
        ul. Legionów Polskich 1, 99-220 Wartkowice
        tel.: 43 678 58 68,
        e-mail: gops.wartkowice@o2.pl

Zakres usług:

 • prowadzenie procedury,,Niebieskiej Karty”
 • praca socjalna
 • porady prawne i psychologiczne

11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zadzimiu
      Zadzim 44, 99-232 Zadzim
      tel.: 43 678 66 74,
      e-mail: gops_zadzim@post.pl

Zakres usług:

 •  realizacja procedury,,Niebieskiej Karty”
 •  monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy

12)  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
         ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź
         tel.: (42) 640 65 91
         fax.: (42) 640 65 91
         e-mail: hostel@xl.wp.pl

 •  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką całodobową, dysponującą 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną.
 • Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny maksymalnie do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów rodzinnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki, lekarza rodzinnego i prawnika