Komunikat PZON

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU DS ORZEKANIA  O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PODDĘBICACH

z dnia 16 marca 2020r.

            Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433), w celu zapewnienia maksymalnej ochrony pracowników oraz wszystkich Interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach ogłaszam, co następuje:

 1. W okresie od 16 marca 2020r. (poniedziałek) do odwołania Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach nie przyjmuje Interesantów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie pod nr telefonu: 43 678 40 40 lub kom. 603 959 433 lub mailowo: pzon@poddebicki.pl

2. Przyjmowanie korespondencji odbywać się będzie tylko na parterze budynku, przy wejściu głównym od ul. Łęczyckiej poprzez jej wrzucenie do wystawionej urny, drogą pocztową, lub na adres mail pzon@poddebicki.pl

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach

                        Marzena Cedrych