Młodzieżowa debata

W dniu 16 maja br. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach uczestniczył w powiatowej młodzieżowej debacie pn. Od Niepełnosprawności do Godności pod Honorowym Patronatem Starosty Poddębickiego, organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Poddębicach.