WARSZTATY DLA USAMODZIELNIANYCH

Wchodzenie w dorosłość to dla młodych ludzi czas podejmowania ważnych wyborów związanych ze swoją najbliższą przyszłością zarówno edukacyjną, jak i zawodową a także rodzinną. W związku z powyższym w miesiącu kwietniu
w ramach projektu ,, Rodzina pod parasolem’’ odbędą się dwa warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków:
3 dniowy warsztat ,,Zarządzanie budżetem domowym i pełnienie ról społecznych’’ oraz 5 dniowy warsztat ,,Przygotowanie do życia w rodzinie’’.