Harmonogram grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków

Harmonogram spotkań grupy wsparcia prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – „Rodzina pod parasolem” dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w drugim półroczu 2017 r.

 

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
21.07.2017 04.08.2017 08.09.2017 06.10.2017 10.11.2017 08.12.2017

 

*wszystkie spotkania odbędą się w budynku PCPR w Poddębicach, ul. Łęczycka 28,

o godz. 16