Harmonogram grupy wsparcia dla rodziców zastępczych

Harmonogram spotkań grupy wsparcia prowadzonej w ramach projektu „współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Rodzina pod parasolem”dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w drugim półroczu 2017 r.

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
20.07.2017 03.08.2017 07.09.2017 05.10.2017 09.11.2017 07.12.2017