Harmonogram grupy wsparcia dla rodziców zastępczych

Harmonogram spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2018 r. w ramach projektu „Rodzina pod parasolem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
18.01.2018 15.02.2018 08.03.2018 12.04.2018 10.05.2018 07.06.2018

 

Miejsce spotkań: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łęczycka 28, pokój nr 4

Godzina 16.00