Harmonogram grupy wsparcia

Harmonogram spotkań grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w 2018 r. w ramach projektu „Rodzina pod parasolem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
19.01.2018 16.02.2018 09.03.2018 13.04.2018 11.05.2018 08.06.2017

Miejsce spotkań: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łęczycka 28, pokój nr 4

Godzina 16.00