DOBRY START

Od dnia 1 sierpnia 2020r. można składać Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobę, o której mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo osobę usamodzielnianą opuszczającą pieczę zastępczą.

Wniosek w załączeniu.