2 kwietnia- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Coroczne obchody Dnia Świadomości Autyzmu mają na celu zwrócenie uwagi na osoby dotknięte autyzmem, ich prawo do diagnozy, odpowiedniej terapii, kształcenia, odpowiednich form zatrudnienia, a przede wszystkim możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy z nas może włączyć się w obchody poprzez pogłębienie swojej wiedzy dotyczącej autyzmu, a także symbolicznie poprzez dodanie w tym dniu czegoś niebieskiego do swojej garderoby.