Ważne strony związane z projektem

  • Efs.gov.pl – Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Fundusze Strukturalne
  • Efs.wup.lodz.pl – Instytucja Pośrednicząca 2 Stopnia
  • Pokl.lodzkie.pl – Departament ds. POKL w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
  • Rcpslodz.pl – Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi