Rezultaty projektu

W ramach realizacji projektu planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

1.    35 osoby przejdzie ścieżkę aktywnej integracji i zakończy udział w projekcie
2.    33 Osób Niepełnosprawnych zostanie objęta  umowami  udziału
3.    2 osoby podpiszą  umowy w zakresie indywidualnego  usamodzielnienia
4.    23 osoby niepełnosprawne wyjadą na turnusy rehabilitacyjne
5.   35 osób skorzysta indywidualnych konsultacje z psychologiem,
6.   35 osób skorzysta indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
7.   min. 28 osób ukończy szkolenie zawodowe,
8.   23 osoby niepełnosprawne weźmie udział w wyjazdowym warsztacie kompetencji społecznych,
9.   28 osób weźmie udział w warsztatach „Żyj zdrowo”,
10. 35 osób otrzyma voucher na samodzielny zakup usług społecznych (do wyboru: kosmetyczka, fryzjer, stomatolog, karnet na siłownie/ fitness),
11. 23 osoby niepełnosprawne otrzymają karnet na basen.

Rezultaty miękkie :
1.    Poprawa indywidualnej samooceny
2.    Zwiększenie motywacji do uzyskania kwalifikacji zawodowych
3.    Zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy
4.    Wzrost osobistych predyspozycji i poczuci odpowiedzialności za zadanie
5.    Poprawa sprawności psychofizycznej oraz umiejętności społecznych
6.    Poprawa kondycji zdrowotnej.