DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO – MUNDUROWY DZIEŃ DZIECKA UNIEJÓW 2024

W dniu 28.05.2024 r. w sąsiedztwie obiektów sportowych im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie miał miejsce Mundurowy Dzień Dziecka zorganizowany przez Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Łodzi we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Uniejów.

            W obchody Mundurowego Dnia Dziecka włączyli się również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach. Na stoisku tematycznym przygotowanym przez PCPR dzieci miały możliwość malowania kolorowanek a pracownicy wręczali im drobne upominki. Udział naszej instytucji w powyższym przedsięwzięciu stworzył również okazję do rozmów z opiekunami dzieci biorących udział w pikniku i  promocję idei rodzicielstwa zastępczego.

            Wszystkie osoby zainteresowane tematyką rodzinnej pieczy zastępczej zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. 43 678 40 40 lub kom.: 533 426 799, 661 939 433.