Harmonogram wsparcia- XVIII Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych realizowane w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

-grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

Terminy warsztatów: 17.06.2023 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30.