Harmonogram wsparcia w ramach CUŚ- termin VI warsztatów

Harmonogram wsparcia

VI Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice.

– grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego, ul. Łęczycka 13/15, Poddębice.

– warsztaty odbywają się w dniu 02.07.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30