Harmonogram wsparcia w ramach CUŚ- termin VI, VII, VIII, IX warsztatów

Harmonogram wsparcia

VI Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

– grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

– warsztaty odbywają się w dniu 02.07.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30

VII Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

– grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

warsztaty odbywają się w dniu 27.08.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30

VIII Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

-grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

warsztaty odbywają się w dniu 17.09.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30

IX Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

-grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

warsztaty odbywają się w dniu 22.10.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30