Harmonogram wsparcia w ramach CUŚ- termin V warsztatów

Harmonogram wsparcia

V Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice.

– grupa dzieci ma organizowane zajęcia w sali Oscar ul. Zielona 12, 99-200 Poddębice

– warsztaty odbywają się w dniu 04.06.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30