Harmonogram wsparcia w ramach CUŚ- termin III warsztatów

Harmonogram wsparcia

III Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice.

– grupa dzieci ma organizowane zajęcia w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

– warsztaty odbywają się w dniu 23.04.2022 r. (8 godzin szkoleniowych), początek zajęć: godzina 8.30