Harmonogram wsparcia w ramach CUŚ- termin II warsztatów

Harmonogram wsparcia

II Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych:

– grupa rodziców ma organizowane zajęcia w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice.

– grupa dzieci ma organizowane zajęcia w Sali Restauracji OSCAR, ul. Zielona 12, 99-200 Poddębice

– warsztaty odbywają się w godz. 8.00-16.00 w dniu 26.03.2022 r.