Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego adresowany do kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Szczegóły projektu dostępne u realizatora, tj. w PUP w Poddębicach, tel. 43 678 20 22.