Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego adresowany do kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach jako bezrobotne. Główny cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim. Szczegóły projektu dostępne u realizatora, tj. w PUP w Poddębicach, tel. 43 678 20 22.