Informacja o rekrutacji do projektu „Mama wraca do pracy!”

Niepowtarzalna okazja do objęcia maluszka opieką przez nianię i powrotu Mamy do pracy!

Zapraszamy Mamy dzieci urodzonych między 1 stycznia a 31 sierpnia 2021r., pozostających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Projekt skierowany do Mam zamieszkujących obszar powiatu poddębickiego.

Mechanizm wsparcia Mam:

– Mama wraca do pracy od 1 listopada 2021 r. lub od 1 stycznia 2022 r.

– opieka nad maluszkiem na podstawie umowy uaktywniającej między mamą a nianią, zawarta na okres 12 miesięcy.

– forma pomocy: zwrot kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie dowodów zapłaty wynagrodzenia i pochodnych.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły od 11 października do 15 grudnia 2021 r. na podstawie formularza dostępnego na stronie www.pcprpoddebice.pl oraz w biurze projektu: ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice.

Szczegółowych informacji udzielają:

Specjalista ds. rekrutacji: Monika Mazur tel. 509 447 072

Koordynator projektu: Paulina Gortat-Gapińska tel. 513 540 940

Projekt pn. „Mama wraca do pracy!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.