Koordynator do Spraw Dostępności

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr 96/628/20 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 28 września 2020r. funkcję koordynatora do spraw dostępności dla Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz jednostek organizacyjnych, w tym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach pełni pani Katarzyna Torzewska, inspektor w Wydziale Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach (telefon: 043 678 78 39).

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należą w szczególności zadania związane z:

  • wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
  • przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej
  • monitorowaniem działalności m.in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.