Program „Opieka wytchnieniowa”

Informacja o realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

Informujemy, iż Powiat Poddębicki przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”, w ramach którego –  członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, zapewnioną mają możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze specjalistycznego poradnictwa zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, gdzie w terminie do dnia 25 września 2020 r. przyjmowane będą Karty zgłoszenia (wypełnione przez uczestników) wraz z Kartami oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (wypełnionymi przez lekarza rodzinnego lub lekarza rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę).

Przewidywany termin realizacji specjalistycznego poradnictwa:

październik, listopad, grudzień 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w rozmowie z pracownikami PCPR w Poddębicach pod numerem tel. 43 678 40 40 lub kom. 530 184 884.