„Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?”

W dniu 21 października br. na sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach odbyło się, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, spotkanie szkoleniowe pn.: „Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc?” przygotowane w ramach działań profilaktycznych, zgodnie z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na terenie Powiatu Poddębickiego na lata 2016-2022.
   Szkolenie adresowane było do: pracowników lokalnych ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli oświaty (szkoły podstawowe, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Poddębicach), przedstawicieli Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łasku, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka z terenu Powiatu Poddębickiego.
Tematyka szkolenia obejmowała przede wszystkim skalę zjawiska i przyczyny przemocy wobec dzieci, sytuację psychologiczną dziecka krzywdzonego, zagadnienia dot. rozpoznawania przemocy wobec dzieci, konsekwencje przemocy wobec dzieci, a przede wszystkim rolę instytucji pomocowych.
Tematyka szkolenia spotkała się z zainteresowaniem wszystkich słuchaczy, którzy pozytywnie oceniali możliwość poszerzenia swojej wiedzy w powyższym zakresie.