Spotkanie konferencyjno-szkoleniowe dla rodzin zastępczych

W dniu 2 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach odbyło się, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, spotkanie konferencyjno-szkoleniowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego. W spotkaniu udział wzięli: pan Piotr Majer Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, pani Romana Dominiak- Naczelnik Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach  oraz zaproszeni prelegenci: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach.

Na spotkaniu przedstawione zostały następujące prezentacje:

  1. „Walizka edukacyjna” zawierająca atrapy środków odurzających oraz przedmioty do ich przechowywania – sierżant Dominik Krawczyk – Komenda Powiatowa Policji
    w Poddębicach.
  2. „Zachowania autodestrukcyjne- w obszarze nienazwanych emocji”- dyrektor Bożena Michalska  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach.
  3. „Stres szkolny”- aspirant pracy socjalnej Katarzyna Matusiak- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.
  4. „Mindfulness – o istocie uważności…”- pedagog specjalny Ewa Burska- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach.

Tematyka prezentacji spotkała się z zainteresowaniem rodziców zastępczych, którzy pozytywnie oceniali możliwość poszerzenia swojej wiedzy w powyższym zakresie.